Ortadoğu’dan daha zengin, Azerbaycan’dan ise aynı gelir seviyesinde turist geldi

2018 ve 2017 yılı yaz aylarında, ülkemize Ortadoğu ve Azerbaycan’dan gelen turistlerin gelir seviyesi değişimini karşılaştırdığımız raporumuzu sizinle paylaşıyoruz.

Raporu Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Azerbaycan özelinde hazırladık. Türkiye’ye gelen tüketicilerin mobil fatura tutarlarını gelir seviyesi indikatörü olarak kullandık.
Müşterilerin faturalarını 0-50 $, 50-100$ ve 100$ üstü şeklinde üç gruba ayırdık. Sadece yaz aylarını baz aldık. Gelen turistlerin GSM fatura tutarlarını birlikte çalıştığımız operatör verileri üzerinden elde edildi. Müşterilerin son 3 aylık gelir bilgileri alındı.

Rapor sonucuna göre Ortadoğu’daki tüm ülkelerden gelen geliri yüksek turist sayısı 2017 yılına göre belirgin bir şekilde artmış. Azerbaycan’da ise değişmemiş olarak gözüküyor. Türk turizmi açısından güzel bir gelişme olduğunu düşünsek de hala gidilecek yolun olduğunu görüyoruz. Özellikle UAE’ye giden turistlerde ortalama fatura tutarı 140$ iken Türkiye’ye gelen turistlerde bu rakam 75$ civarında. Yani Birleşik Arap Emirlikleri’ne göre hala daha değerli turist almada gidilecek yolumuz var.

Suudi Arabistan’dan gelen turistlerin 2017 ve 2018 yılında GSM fatura dağılımı grafiği aşağıdaki şekilde:

Suudi Arabistan’dan 2017 yılında gelen turistler içinde, GSM faturası 100$ ve üstü olan turistlerin oranı 32% iken 2018 yılında 41% olmuştur. Değerli turist oranı yaklaşık 33% artmıştır.

Kuveyt’den gelen turistlerin 2017 ve 2018 yılında GSM fatura dağılımı grafiği aşağıdaki şekilde:

Kuveyt’den 2017 yılında gelen turistler içinde GSM faturası 100$ ve üstü olan turistlerin oranı 47% iken 2018 yılında 56% olmuştur. Değerli turist oranı yaklaşık 19% artmıştır.

Katar’dan gelen turistlerin 2017 ve 2018 yılında GSM fatura dağılımı grafiği aşağıdaki şekilde:

Katar’dan 2017 yılında gelen turistler içinde GSM faturası 100$ ve üstü olan turistlerin oranı 52% iken 2018 yılında 61% olmuştur. Değerli turist oranı yaklaşık 20% artmıştır.

Azerbaycan’dan gelen turistlerin 2017 ve 2018 yılında GSM fatura dağılımı grafiği aşağıdaki şekilde:

Azerbaycan’dan 2017 yılında gelen turistler içinde GSM faturası 100$ ve üstü olan turistlerin oranı 15% iken 2018 yılında 16% olmuştur. Değerli turist oranı hemen hemen hiç değişmemiştir.

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir